περιβάλλον και πολιτική

Posts Tagged ‘Κύμη

Υδρογεωλογική μελέτη των καρτστικών πηγών της Οκτωνιάς, της Κεντρικής Εύβοιας, Λαμπροπούλου Αικ.

leave a comment »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Λαμπροπούλου Αιακατερίνη, πτυχιακή εργασία 2011

Advertisements

Written by dds2

Μαρτίου 8, 2017 at 10:26 πμ

Κυλινδρόμυλος Παραλίας Κύμης

leave a comment »

Written by dds2

Μαρτίου 3, 2015 at 10:16 μμ

αναγνώριση της Κύμης ως παραδοσιακού οικισμού

leave a comment »

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο κυρήσσεται η Κύμη»Παραδοσιακός Οικισμός.

ΦΕΚ ΑΑΠ 165/10.5.2012

Περιλαμβάνονται φωτογραφίες κτηρίων της Κύμης & σχολιασμός αυτών.

ΚΥΜΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 27.4.2012/ΦΕΚ ΑΑΠ 165/10.5.2012

( ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΜΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΈΝΟ Ιούνιος 2012 )

 

 

Written by dds2

Αύγουστος 22, 2012 at 2:48 μμ