περιβάλλον και πολιτική

Posts Tagged ‘κλιματικές αλλαγές

Reducing CO2 emissions from the electric sector by the year 2030-policy recommendations (case study Greece)

leave a comment »

The case of Greece

Greece is a country of 131000 klm2 and 11 million people. But we must also keep in mind two more important facts: It’s a mountainous country, with 10000 villages, 3000 islands –100- inhabited. The islanders are almost 1 million people. The country also welcomes 25 million of tourists every year.
Αll of these people and places need energy. Steady, safe and cheap electric energy over a grid made and regulated through the public company of ΔΕH (DEI).

In 2014 the total energy production was 35,3 TWh (2000: 48,5 increased to in 2007: 53.9 and continuously decreasing since then).
The grid has to electrify an extremely big and difficult land (mountains and on the same time islands over an almost square side land with 1000 km diagonal).
The installed power is 12,8 GW (64% of the country’s total) (in 2010, it was 5,4 in 1980 and only 0,6 in 1960).
The flux of energy (installed capacity) is: 30% coal, 15% diesel, 15% natural gas, 20% hydroelectric, 10% renewables and others. According to 2013 data thermal units were10,060 GW, and the other units 7,222 GW.
When it comes to production the situation is follows: 55% from coal, 16% from diesel etc, 20% from natural gas and less than 10% from hydroelectric and renewables. So the installed capacity doesn’t mean that the end of fossil fuels production reaches an end. The price is about 41€/MWh.
Coal is extremely cheap, there is plenty of it in the country and the reserves are enough for 400 years. Because of economic crisis and memorandums the energy system is in a transition period towards privatization.

It is clear that electricity production basically comes from fossil fuels, coal, oil and natural gas. So a great problem of CO2 and other greenhouse gases has to be faced and controlled. There is also a great health impact. Some years ago there was a serious problem evening Athens. Air pollution (SO2, NOx, CO2) and PM were found in the city’s air. The regulations (closing near thermal units, unleaded gasoline etc) have made a progress. But in places like Ptolemaida (north Greece) or Megalopolis (south Greece) the problem is extremely serious, the lifespan is much shorter and cancer and lungs and cardiovascular diseases are increasing (more than double PM2.5 than the rest of the country, around 23 μg/m3) .
We must also take into account the obligations of the country because of international treaties and EC regulations for CO2 emissions and climate change.

Recommendations

The solution is not easy. If the aim is a better environment, in the year 2030, there must be a shift from a fossil fuels energy production to other safer for humans and the environment methods. But this is going to be very difficult for such a small time period (only 15 years). A 50% reduction of fossil fuels (practically almost 90% comes from fossil fuels nowadays) means that there must be a solution of an increase of not fossil methods to reach the capacity of about 20 TWh per year. The LCOE for natural gas in 2015 was around 19 /MWh. The LCOE for lignite in 2012 was 59,93 €/MWh because the energy density of Greek lignite (brown coal) is around 1.200kcal/kg. Unfortunately there isn’t an administration such as US EIA in Greece and the data comes from many different sources.

What can be the solutions?

Theoretically nuclear power, wind, solar, hydroelectric, bio-fuels etc.
But the answer isn’t so simple. The solution of nuclear power is impossible for Greece. The ecological movement and the left political parties of the country are not going to permit this solution. For them this subject is the holly grail of ecology for
Greece. They believe that this is very dangerous for a small and seismogenic country, with small distances from the probable location of a factory and populated cities etc.

Next solution is renewables.

Wind farms have been deployed during the last two decades all over the country. The installed capacity is 1558,2 MW. Medium price of wind energy in 2016: 98 €/MWh. Unfortunately with no respect to the landscape, the history, the use of land and the wild beauty of Greek natural environment. They have a great cost for construction and sometimes they are not connected to the grid. It seems that one the main reasons for their deployment is the big subsidies that companies and the owners can take from the state and the EC. Wind farms also sell the electricity 3-4 more expensive from the price of the fossil fuels production. I addition they cause problems to tourism, agriculture and animals breeding. Naturally all of these problems have started a big war against them from environmentally thinking people and the local societies. If we want to keep them we must find really new ways of deploying them.

Solar power is almost at the beginning. The installed capacity is 260,67 MW. This is strange enough for a country with very good solar radiation. You can find some PVs over the roofs of houses. But there aren’t serious solar power production facilities. In the case of solar we do not face the problems of wind, like the big land footprint, or the heavy landscape spoiling. And this can be avoided in the future if we do not use important land for the installation of solar PVs. The solar power’s land footprint is one of the lowest. Around 1%. We can use deserted industrial areas and open pits (e.g. coal and other minerals mines, or for marble and stones used in building industry etc.). Following this solution solar power can give the necessary electricity for decreasing the fossil fuels production. With 1% land coverage solar power is able to cover the primary electric energy production of the country. This is less from the almost 1,5-2% of land used for wind farms (already in use but offering only around 3% of the total electric energy production. The price per MWh is almost 3 times bigger than the price from thermal units. This must change. Otherwise the cost of mitigation will stay to expensive for the shift from CO2 correlated energy to clear energy. It is not logical to buy 4 times more expensive solar power in Greece than in Germany. The medium price in 2016 is 257€/MWh.

Bio-fuels is not a great idea for this situation. Although there are good results from some research centers (polytechnic and university schools) generally they are expensive and their CO2 emissions are not minimal.

One of the important parts of the solution is the improvement in efficiency and efficacy of energy technologies. New lightening technologies, better thermal insulation of houses and big buildings, more public transportation, better and newer cars, bicycles and more walking (also a health exercise on the same moment) must be part of the energy use and the energy planning for the near future. One of the advantages of these solutions is that they are not very expensive. Some of them have no cost, because they are just different ways of living and thinking. And all of them can be applied very fast in short time periods (days, months or just some years). All of these result to Carbon Reduction. Some examples: Driving your car 50% less or carpooling with another person can save ~1000-3000 kg CO2e/yr. Upgrading the lightning technology of a medium sized house can save ~100-300 kg CO2e/yr.

Other methods.

More taxes in not going to have good results. The country faces 30% GDP decline and 50% increase in taxes and consumer values. Nobody can pay –or can accept to pay- more money for CO2 reduction.

Hydroelectric is already an important factor. But it is difficult to accept the idea of a big increase of its part to the total energy production. The main reason is the fact that there is less water in the country and because of climate change we can not expect a better future situation. Fewer rains and snows, more heat and perspiration makes the water for hydroelectric a valuable asset that is going to be less and as a result you can’t expect to find a CO2 solution to this kind of energy production. Another well known problem is the big land use and landscape alterations that are caused by huge dams etc. The idea of small hydroelectric for islands etc isn’t a serious one. The water problem is more serious there and even under the best perspectives the planning is about 0,5% participation at the final energy sum. These kind of ideas are mainly for political reasons and not for energy reasons. They are for the impression not for the result.

But the CO2 reduction (and of the other GHG) needs a really new process, a radical change of the basis of energy production for the country.
Taking into account the previous the only really logical solutions, with the best results and prospects, are solar power under a reasonable cost and land use and improvement in efficiency and efficacy.

[Synthesis Assignment: Policy Recommendations, Aug. 2016, written by Dimitrios D.Soufleris –  HarvardX: ENGSCI137x Energy Within Environmental Constraints]

Written by dds2

Νοέμβριος 21, 2016 at 1:12 πμ

Watch 30 Years of Rainforest Vanish in 30 Seconds

leave a comment »

Drawing on millions of images taken by eight NASA Landsat satellites, Google has created a “global, zoomable time lapse of Earth’s surface” that show us the changes — shocking and scary — that have occurred around the world as a result of global warming and urbanization.

In the Landsat programsurveillance spacecraft were put to use not for investigating what’s going on in outer space, but to keep track of what is happening to the Earth. NASA launched the first Landsat satellite in 1972 specifically  for “public monitoring of how the human species was altering the surface of the planet.”

In 2008, the U.S. government ruled that the Landsat pictures should be available for free; one had previously had to pay to access them. Google contacted the U.S. Geological Service about using the images and also sought to gain access to even more photos (in the form of traditional prints and negatives) from Landsat ground stations around the world. It took six months to digitize everything and more to reprocess them.

You can now see the results via Google Earth Engine. As Time magazine comments, the pictures

…tell the pretty and not-so-pretty story of a finite planet and how its residents are treating it — razing even as we build, destroying even as we preserve. It takes a certain amount of courage to look at the videos, but once you start, it’s impossible to look away.

The Timelapse image of the rain forest in the state of Rondonia in western Brazil shows not only how an area the size of West Virginia (nearly 25,000 sq. miles) has disappeared from 1978 to 2003, but also the “fishbone pattern” in which deforestation occurs: loggers first make a path in the forest. This thickens and grows and then more paths are built and more, and more, and more.

For a too-clear illustration of how global warming has caused rapid change with long-term effects, you  need look at only the image of the retreat of the Columbia Glacier in Alaska from 1984 – 2012. Since it was first observed in 1794, the glacier’s extent remained unchanged until the latter half of the 20th century, as you can see.  At one point in 2001, the glacier was shrinking at an estimated speed of 98 ft. (30 meters) per day. In just a few decades (within the lifetime of many of us), the glacier has lost about 12 miles of its length and nearly 1,300 feet of its thickness.

The Google images also show how urbanization is rapidly changing the world around us. More people than ever in human history now live in cities, having left villages and farming for cramped housing in urban centers in the hope of better job prospects. Just one example is Las Vegas, which has grown from a population of 500,000 in 1980 to about 2 million now. From 2000 to 2o1o, its population grew by nearly 50 percent, making it probably the only urban area outside of the developing world with such accelerated growth.

The advance of Las Vegas’ sprawl into the desert — all those people need someplace to live and then roads and infrastructure to transport them to jobs — is quite apparent in the Timelapse image. The region receives almost no rain fall and depends on Lake Mead for most its water supply, but this is lessening in part because of the prolonged drought and also due to the demands of Las Vegas’ many residents.

Another city whose phenomenal growth has come with massive alterations to the environment is Dubai. Once a city of about 300,000 with an economy based on pearl diving, Dubai has become a major metropolis and the Mideast’s financial center with the world’s tallest skyscraper, the largest mall, biggest theme park and the longest indoor ski run. Its population is currently  2.1 million and growing. Islands (two in the form of palm trees) have been created and, as in Las Vegas, expansion continues into the desert.

Just as there is a “red list” for endangered species, scientists are developing one for ecosystems and it is high time indeed. The massive loss of rain forests, the shrinking of glaciers and the advance of cities in the desert as revealed via the Google Earth Engine show too clearly why too many ecosystems around the globe are deeply endangered.

Read more: http://www.care2.com/causes/watch-30-years-rain-forest-vanish-in-30-seconds.html#ixzz2UyGub1dR

Η βρώμικη ενέργεια (κατά την Greenpeace)

leave a comment »

Η Greenpeace είναι πάντοτε υπερβολική και μονοδιάστατη. Στην δουλειά της που δημοσιεύται πιο κάτω βρίσκεται η μία (πολύ σημαντική βεβαίως) πλευρά του νομίσματος. Πάρα ταύτα, το δημοσιεύω, γιατί συνολικά έχει σημαντικότατες πληροφορίες. Και για να θεμελιώσω, λίγο μόνο, τις ενστάσεις μου, λέω πως αρκεί λίγο μόνο γαϊδουράγκαθο να χρησιμοποιούσε η ΔΕΗ και όλα θα γίνονταν καλύτερα…

http://www.greenpeace.org/greece/vromiki-energeia-dei/…rticle2

Written by dds2

Φεβρουαρίου 1, 2013 at 5:23 μμ

άρθρο για την σχέση οικονομικής και περιβ/κής κρίσης

leave a comment »

Συνδέονται οικονομική και περιβαλλοντική κρίση

Ο Τιμ Τζάκσον προτείνει ένα ήπιο μοντέλο ανάπτυξης

Του Ηλια Mαγκλινη, στην Καθημερινή 29/1/12

Εχει γίνει γνωστό πια ότι η τρέχουσα κρίση δεν είναι αποκλειστικά και μόνον οικονομική. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η οικονομική πτυχή είναι το σύμπτωμα και όχι η πηγή της ασθένειας, που είναι η διεθνής πολιτική και κοινωνική κρίση – η βαθιά πολιτισμική κρίση αξιών. Ο Βρετανός Τιμ Τζάκσον προσθέτει ακόμη μία παράμετρο ή, αν προτιμάτε, προσεγγίζει το ζήτημα από άλλη σκοπιά: αυτή της σύνδεσης της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης με την αντίστοιχη περιβαλλοντική. Ο Τ. Τζάκσον δεν είναι τυχαίο πρόσωπο: επίτροπος Οικονομικών στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης –το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο των βρετανικών κυβερνήσεων σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, καθηγητής στον ίδιο τομέα στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ και συγγραφέας. Στο βιβλίο του «Ευημερία χωρίς ανάπτυξη» (Κέδρος), αναλύει αυτή τη θέση, μιλώντας για μια διαφορετική έννοια της ανάπτυξης από αυτήν που έχουμε συνηθίσει να ακούμε.

ολόκληρο το άρθρο …

Written by dds2

Μαρτίου 8, 2012 at 1:18 πμ

Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης για την Ενέργεια 2050

leave a comment »

———-

Το μέλλον ανήκει στην καθαρή ενέργεια (άρθρο της Greenpeace)

(σχόλια)

15 Δεκεμβρίου, 2011, από την Greenpeace,

στο http://www.greenpeace.org/greece/el…

Η πιο συμφέρουσα επιλογή για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και τους Ευρωπαίους καταναλωτές είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εξοικονόμηση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια ως το 2050.

Η Greenpeace τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα και προς την ελληνική κυβέρνηση, που πρέπει να κινηθεί αστραπιαία προς την απεξάρτηση της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα και την αξιοποίηση του πραγματικού μας πλούτου (ήλιος, αέρας, γεωθερμία) ως όχημα εξόδου από την κρίση.

Ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης για την Ενέργεια ως το 2050, αναλύει διαφορετικά σενάρια για το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης, και δείχνει ότι ένα μέλλον που στηρίζεται στις ΑΠΕ δεν έχει μεγαλύτερο κόστος από τη συνέχιση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ή την πυρηνική ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερεύνησε πέντε διαφορετικές ‘οδούς’: μία που στηρίζεται σε ένα μείγμα διαφορετικών τεχνολογιών και τέσσερις που στηρίζονταν στην εξοικονόμηση, τις ΑΠΕ, την πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα με τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Τα συνολικά επενδυτικά κόστη είναι σχεδόν ίδια για όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου αναφοράς. Παρά την ύπαρξη στρεβλών παραδοχών εις βάρος των ΑΠΕ και υπέρ της βρώμικης ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο τον σχετικό οδικό χάρτη της Greenpeace, την Ενεργειακή Επανάσταση, ενώ καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν την προοπτική υιοθέτησης νομικά δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ έως το 2030.

Ο Οδικός Χάρτης, προβλέπει ανάλογα με τα σενάρια ένα εύρος της συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική χρήση ενέργειας έως το 2050, από 55% έως 75% (97% ΑΠΕ επί της ηλεκτροπαραγωγής). Στο σενάριο ΑΠΕ, η πυρηνική ενέργεια και ο άνθρακας συρρικνώνονται υπό το 1,5% και το 1% αντίστοιχα επί της συνολικής χρήσης ενέργειας.

«Σήμερα καταρρίπτονται και οι τελευταίες δικαιολογίες όσων πολεμούν τις ΑΠΕ. Ο Οδικός Χάρτης αποδεικνύει ότι ένα μέλλον στηριγμένο στις ΑΠΕ δεν κοστίζει περισσότερο από ένα επικίνδυνο σενάριο που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα ή την πυρηνική ενέργεια. Αντίθετα προσφέρει θέσεις εργασίας, προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την παγκόσμια ασφάλεια. Η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα και να προωθήσει αποφασιστικά ένα βιώσιμο μέλλον που θα στηρίζεται στις ΑΠΕ»,

τόνισε ο Δημήτρης Ιμπραήμ, Συντονιστής Εκστρατειών στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.

H Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση:

  • Να επιταχύνει την ολοκλήρωση του Ελληνικού Οδικού Χάρτη για την Ενέργεια (Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός έως το 2050)
  • Να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο που παρατείνει την εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα.
  • Να επιλύσει άμεσα τα χρηματοδοτικής φύσης προβλήματα (έλλειμμα ΔΕΣΜΗΕ) που απειλούν τη βιωσιμότητα των ΑΠΕ στη χώρα, να λάβει πολιτικές πρωτοβουλίες στήριξης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης έως το 2020 και να υποστηρίξει την υιοθέτηση νομικά δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ έως το 2030.

Διαβάστε αναλυτικά:

SUSTAINABLE ENERGY: WITHOUT THE HOT AIR

leave a comment »

κατεβάστε το:

pdf
50M

a 10-page synopsis: (pdf)

(από το: http://www.withouthotair.com/)

ακολουθεί βιβλιοκριτική (από «Κ», 21/3/2010)

«Εκνευρισμένος από τις αερολογίες που συχνά περιβάλλουν τις συζητήσεις περί ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, ο Μακ Κέι, φυσικός στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, έχει επιλέξει να πραγματευθεί τη διακοπή του εθισμού από τα ορυκτά καύσιμα, οπλισμένος μόνο με τους νόμους της φυσικής και ένα μεγάλο όγκο διαθέσιμων πληροφοριών.

Ο Ντέιβιντ Μακ Κέι δεν ευνοεί κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία. Υποστηρίζει μόνο ότι οι προτάσεις για την ελαχιστοποίηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων πρέπει να συνδυαστούν, να συναθροιστούν. Η ευπρόσδεκτα ρεαλιστική προσέγγισή του (που αφορά τη Βρετανία, αλλά μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε άλλες χώρες) φτάνει σε μερικά συμπεράσματα που προσγειώνουν όχι και τόσο ευχάριστα. Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Βρετανίας από επίγεια αιολική ενέργεια θα απαιτούσε να καλυφθεί σχεδόν όλη η έκταση της χώρας με ανεμογεννήτριες, με εγγυημένο ότι ο άνεμος θα φυσάει. Αν καλυφθεί το 10% της Βρετανίας, τότε ο άνεμος θα μπορούσε να καλύψει μόνο το ένα δέκατο της συνολικής ζήτησης. Και αν αφιερωνόταν κάθε κομμάτι καλλιεργήσιμης γης στην παραγωγή βιοκαυσίμων, θα καλύπταμε μόλις το 12% των αναγκών.

Το ίδιο ισχύει και για τις παράκτιες πηγές αιολικής, κυματικής και παλιρροϊκής ενέργειας, κάτι που κάνει τους ισχυρισμούς των πράσινων ότι η Βρετανία διαθέτει τεράστιους πόρους ανανεώσιμης ενέργειας να φαίνονται κάπως ρηχοί, ιδιαίτερα καθώς το βιβλίο δεν θέτει θέματα κόστους αλλά μόνο καθαρά φυσικών ορίων.

Καθώς η παγκόσμια πολιτική για την ανανεώσιμη ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνίσταται ως επί το πλείστον σε ρητορική παρά σε πράξη, η υπενθύμιση από τον Μακ Κέι ότι ο φυσικός κόσμος δεν νοιάζεται για τις πολιτικές σκοπιμότητες -που συνοψίζεται στην περίφημη ρήση του Ρίτσαρντ Φέιμαν ότι «τη φύση δεν μπορείς να την κοροϊδέψεις»- θα έπρεπε να χαραχθεί έξω από τα υπουργεία Περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο. Για οποιονδήποτε αναζητά μια βαθύτερη κατανόηση των πραγματικών προβλημάτων, το βιβλίο «Βιώσιμη ενέργεια: Χωρίς τον θερμό αέρα» είναι ένα καλό ξεκίνημα.»

Real Climate

leave a comment »

Written by dds2

Ιανουαρίου 26, 2010 at 9:30 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with