περιβάλλον και πολιτική

Posts Tagged ‘βιομηχανία

ΕΛΚΕ – Ελληνική Κεραμική

leave a comment »

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Written by dds2

20 Φεβρουαρίου, 2019 at 6:10 μμ

Κυλινδρόμυλος Παραλίας Κύμης

leave a comment »

Written by dds2

3 Μαρτίου, 2015 at 10:16 μμ

εργασία για τα βιομηχανικά κτίρια από το greek ARCHITECTS.gr

leave a comment »

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

17 Ιούλιος, 2013

Βιομηχανικά κτίρια: Τόποι μνήμης ως τόποι πολιτισμού

Όταν το σήμερα σέβεται το χθες…(ερευνητική εργασία)

Φοιτήτρια: Δαλγίτση Ανδρομάχη – Άννα
Επιβλέπων Καθηγητής: Πολυχρονόπουλος Δημήτρης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: 9 Απριλίου 2013

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση των βιομηχανικών κελυφών στην Ελλάδα και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης από τον 18ο αιώνα και έπειτα. Το πέρασμα των γενεών άφησε, ανάμεσα σε πολλά ίχνη, και κτιριακά θραύσματα. Από τη Βιομηχανική Επανάσταση και μετά πολλά από αυτά είναι παλιά βιομηχανικά κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά τα μνημεία του βιομηχανικού πολιτισμού. Η επανάχρηση των βιομηχανικών κτιρίων, δηλαδή η ένταξη μιας νέας και διαφορετικής χρήσης από την αρχική, αποτελεί τα τελευταία χρόνια κύριο μέλημα των προηγμένων κοινωνιών τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δομή αυτής της εργασίας περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο της βιομηχανικής κληρονομιάς και της βιομηχανικής αρχαιολογίας, καθώς και στις απαρχές της φιλοσοφίας της διατήρησης του βιομηχανικού παρελθόντος. Επιπλέον, επιχειρείται η τεκμηρίωση της ένταξης της μουσειακής μάζας και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ως νέα χρήση μέσα στο βιομηχανικό κτίριο.

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στη μελέτη ορισμένων βιομηχανικών κτιρίων που διασώζονται στον ελληνικό χώρο και στην αξιοποίηση και επανάχρησή τους ως μουσεία και πολιτιστικοί χώροι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των νέων χρήσεων στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση των περιοχών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση δύο παραδειγμάτων επανάχρησης παλιών βιομηχανικών κελυφών στον ευρωπαϊκό χώρο, με πλήρη καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν τόσο τα παλιά κτίρια όσο και τα νέα.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων και μια προσπάθεια συσχέτισης των ελληνικών και των ευρωπαϊκών παραδειγμάτων. Στο σύνολό της, η εργασία αποτελεί πεδίο προβληματισμού και κριτικής πάνω σε θέματα διατήρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς, που παρουσιάζονται κυρίως μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές.

Δείτε την εργασία σε pdf (96 σελ.) ΕΔΩ ή στο flipbook, μόνο στην ιστοσελίδα του greek ARCHITECTS.gr, στο http://www.greekarchitects.gr/gr…-id7687