περιβάλλον και πολιτική

Posts Tagged ‘αρχαιολογία

Εύβοια, γη Αβάντων

leave a comment »

Εύβοια, Γη Αβάντων

Τετάρτη 30 και Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

το πλήρες πρόγραμμα: Εὔβοια, γῆ Ἀβάντων – ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ, Χαλκίδα 30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Written by dds2

17 Σεπτεμβρίου, 2019 at 12:36 πμ

Ένα νησί ανάμεσα σε δύο κόσμους: η αρχαιολογία στην Εύβοια από την Προϊστορία στο Βυζάντιο

leave a comment »

An Island between two worlds

An Island between two worlds: the archaeology of Euboea from Prehistoric to Byzantine times

Book,  Date:2017
Proceedings of International Conference, Eretria, 12-14 July 2013

Written by dds2

11 Οκτωβρίου, 2017 at 5:40 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with , ,

Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Εγγύς Ανατολής – ΕΕΣΕΑ – HSNES

leave a comment »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

7b1a0207-6f4a-49f8-aaa3-6e56e6dfd3c5-large

Γενικές Πληροφορίες

Η Ε.Ε.Σ.Ε.Α. αποτελεί μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, η δράση της οποίας δεν εξαρτάται από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Οι σκοποί της Ε.Ε.Σ.Ε.Α. είναι να συμβάλλει με τη δράση της:

 • στη συγκέντρωση και διάδοση γνώσεων που αναφέρονται στον πολιτισμό των λαών της
  Εγγύς και Μέσης Ανατολής, καθώς και στη σχέση του πολιτισμού τους με τον ελληνικό
  πολιτισμό, όπως αυτή εξελίχθηκε στην πορεία των αιώνων.
 • στην προώθηση, την ενθάρρυνση και τη διεξαγωγή σπουδών που αναφέρονται στον
  πολιτισμό των λαών   της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, και πιο συγκεκριμένα στην ιστορία,
  αρχαιολογία, γλώσσα, τέχνη, αρχιτεκτονική, έθιμα, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, οικονομία,
  επιχειρηματικότητα, τουρισμό, πολιτισμό, γεωγραφία και φυσική ιστορία.
 • στην προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική
  ανάπτυξη αυτών των χωρών, στον τομέα της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας,
  και των βασικών κοινωνικών υποδομών.
 • στην ανάπτυξη δράσεων που αναφέρονται στην εκπαίδευση και ενίσχυση της κοινωνίας των
  πολιτών στις χώρες αυτές, καθώς και στη με κάθε πρόσφορο τρόπο καλλιέργεια επαφών και
  σχέσεων μεταξύ των πολιτών των χωρών αυτών και Ελλήνων πολιτών, με στόχο τόσο την
  προβολή των προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών στη χώρα μας, όσο και την, προώθηση κλίματος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών.
 • στην προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των κυρίων θρησκευμάτων της Εγγύς και Μέσης
  Ανατολής (διαθρησκευτικός διάλογος).
 • στη συνεργασία με φορείς και άτομα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν κοινό
  χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον τους για την Εγγύς και Μέση Ανατολή.
 • στην προβολή των παραπάνω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στον Διεθνή χώρο.
 • στην ανάληψη, διεξαγωγή, υλοποίηση και διεκπεραίωση εθνικών και διεθνών προγραμμάτων.

http://www.hsnes.org

Written by dds2

23 Νοεμβρίου, 2016 at 5:17 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with , ,