περιβάλλον και πολιτική

στοιχεία για το νερό στα νησιά του Αιγαίου

leave a comment »

Θα διψάσουν το 2020 τα νησιά του Αιγαίου

Σύμφωνα με μελέτη, οι ανάγκες σε νερό θα αυξηθούν κατά 50 εκατ. κ.μ. ετησίως και δεν θα καλυφθούν από τα προγραμματισμένα έργαΤης Ιφιγενειας Διαμαντη

Πώς θα αντεπεξέλθουν τα νησιά του Αιγαίου στις ανάγκες σε νερό, τα επόμενα χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της πληθυσμιακής αύξησης και της τουριστικής ανάπτυξης; Επαρκούν τα έργα που έχουν δρομολογηθεί ή έχουν αποφασιστεί, ή μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δεν ωφελούν; Θα χρειάζονταν πρόσθετα έργα και παρεμβάσεις; Και αν ναι, τι είδους; Και με ποιον τρόπο θα είχαν τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να απαντήσει μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Ανάπτυξης από την κοινοπραξία Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (ΤΕΜ Α.Ε., ΛΔΚ ΕΠΕ, Υδροεξυγιαντική Ε.Ε., Terramentor ΕΟΟΣ) και έχει τεθεί προς διαβούλευση στις κατά τόπους Περιφέρειες.

Η μελέτη διήρκεσε πέντε χρόνια και έλαβε υπόψη της σειρά παραμέτρων, όπως η αναμενόμενη πληθυσμιακή αύξηση με έτος αναφοράς το 2020 (ο συνολικός πληθυσμός των νησιών, από 505.976 θα φτάσει τους 1.419.853 κατοίκους), αλλά και οι μεταβολές που θα επέλθουν σε τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η οργανωμένη άρδευση και η χρήση του νερού για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, που θα αυξήσουν τις συνολικές ανάγκες σε νερό, από 170.942.219 σήμερα σε 224.157.511 κυβικά μέτρα. Ακόμη, το κλίμα και το ύψος των βροχοπτώσεων, τα «προσόντα» που διαθέτει κάθε νησί σε ό,τι αφορά τον υφιστάμενο υδατικό του πλούτο ή τις ελλείψεις του.

Στα τουριστικά νησιά «πρώτης ταχύτητας», ο ρυθμός αύξησης των αναγκών σε νερό θα βαίνει μειούμενος, ενώ αντίθετα σταθερά κλιμακούμενη θα είναι η αύξηση στα νησιά «δεύτερης ταχύτητας». Στα μικρά νησιά δεν θα υπάρξουν αξιόλογες μεταβολές. Σήμερα, τις ανάγκες σε πόσιμο νερό καλύπτουν οι αφαλατώσεις σε ποσοστό 4,1%, οι μεταφερόμενες ποσότητες σε ποσοστό 1,4%, οι ταμιευτήρες σε ποσοστό 4,4% και τα υπόγεια ύδατα σε ποσοστό 82,6%. Σύμφωνα με τη μελέτη, ακόμη και αν εφαρμοστούν τα δρομολογημένα μέτρα όσο και εκείνα που προτείνονται, το Αιγαίο δεν θα ξεδιψάσει.

Σημερινές ελλείψεις και πρόσθετα έργα

Σε ορισμένα νησιά τα προβλεπόμενα έργα θα καλύψουν εν μέρει τα ελλείμματα νερού, σε άλλα –σύμφωνα με τους μελετητές– θα χρειαστούν επιπρόσθετες παρεμβάσεις. Ας δούμε, ενδεικτικά, πώς έχει η κατάσταση σε κάποια από τα μεγαλύτερα νησιά.

Ρόδος. Βασική πηγή ύδρευσης του νησιού για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες θα είναι το υπό κατασκευήν Φράγμα Γαδουρά, που σύμφωνα με τη μελέτη, αναμένεται να λειτουργήσει το 2009. Με πληθυσμό 297.000 κατοίκους το 2020, οι ανάγκες της Ρόδου αναμένεται να ανέλθουν σε 38.697.100 κ.μ. Με την ανακατασκευή όλων των παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης που παρουσιάζουν απώλειες από 20% – 45% θα καλύπτει το 97,3% των αναγκών της.

Θήρα. Πλήθος μέτρων για τη μείωση των ελλειμμάτων προτείνονται στη μελέτη για τη Θήρα που θα αριθμεί το 2020, 128.000 κατοίκους. Προτείνεται να αντικατασταθεί ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης, ούτως ώστε να περιοριστούν από το 2013 οι απώλειες δικτύου. Θα ενισχυθεί σε 1.500 κ.μ./ημέρα η δυναμικότητα της αφαλάτωσης στην Οία από το 2010, ενώ προβλέπεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενών Αεροδρομίου Α΄ και Β΄από το 2013, όπως και η δημιουργία δύο αφαλατώσεων στους δήμους Θήρας και Θηρασιάς από το 2010.

Μήλος. Μείωση κατά 10% των αρδευτικών εκτάσεων προτείνεται από τη μελέτη. Ο πληθυσμός της Μήλου υπολογίζεται σε 12.300 κατοίκους το 2020 και το σύνολο των απαιτήσεων σε 1.289.340 κ.μ. Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία μεγάλης μονάδας αφαλάτωσης που θα λειτουργεί με αιολική ενέργεια. Με τη συνδρομή της θα καλύπτεται το 98,2% των αναγκών.

Νάξος. Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Κινίδαρου που προτείνεται από τη μελέτη και εγκρίθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και η κατασκευή του φράγματος Τσικαλαριού θα καταφέρουν να περιορίσουν το έλλειμμα νερού από 45% σε 32% το 2020 στη Νάξο, που θα αριθμεί 67.900 κατοίκους.

Πάρος. Μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης αντί τριών λιμνοδεξαμενών –για τις οποίες έχουν εγκριθεί σχετικές μελέτες από το υπουργείο Ανάπτυξης– προτείνεται από τους μελετητές να κατασκευαστεί στο νησί της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής. Οι τρεις λιμνοδεξαμενές μόνο σαν εναλλακτική μακροπρόθεσμη παρέμβαση μπορούν να εξετασθούν. Αν τα προτεινόμενα μέτρα εφαρμοστούν, η Πάρος, το 2020 με πληθυσμό 70.500 κατοίκους και συνολικές απαιτήσεις σε νερό 3.433.341 κ.μ., θα καλύπτει το 96,4% των αναγκών της.

Σύρος. Για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, οι μελετητές προτείνουν μείωση της κατανάλωσης ανά μόνιμο κάτοικο και ανά τουρίστα, κατά 10% μείωση των αρδεύσεων, ενίσχυση των μονάδων αφαλάτωσης και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και έναρξη λειτουργίας του φράγματος Αετού από το 2013. Ακόμη, αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και ενεργοποίηση των μονάδων αφαλάτωσης στην Ανω Σύρο και στην Ποσειδωνία από το 2013. Αν όλα τα παραπάνω εφαρμοστούν, η Σύρος των 44.300 κατοίκων το 2020 θα καλύπτει το 80,5% των αναγκών της.

Μύκονος – Δήλος. Η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της Ανω Μεράς (2013), η μείωση της κατανάλωσης νερού και της άρδευσης (κατά 15%), η αύξηση της δυναμικότητας των αφαλατώσεων και η αποκατάσταση του παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης θα έχουν σαν αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών της Μυκόνου (που θα αριθμεί το 2020 71.600 κατοίκους) σε ποσοστό 92,9%.

Λέσβος. Απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή των φραγμάτων Τσικνιά και Πολιχνίτου για τη μεγαλύτερη σε υδατικές απαιτήσεις περιοχή λεκάνης απορροής στην περιοχή του Αιγαίου, τα μεγαλύτερα προβλήματα στην οποία δημιουργούν το παλαιωμένο δίκτυο και το ανεπαρκές εξωτερικό υδραγωγείο. Το πρώτο θα βελτιώσει την κάλυψη των υδρευτικών και το δεύτερο, των αρδευτικών αναγκών της Λέσβου των 166.400 κατοίκων το 2020.

[+] ΓPAΦHMA

Advertisements

Written by dds2

Νοέμβριος 27, 2008 στις 10:29 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: